Sælg dit eget Design template

Benny Brændsgaard Kristensen, www.femkantet.dk - designer af Memento


Er du dygtig til at designe webshops?

Hvis du kan skabe æstetiske og brugervenlige webshop designs, så har du muligheden for at udbyde dem til SmartWebs webshopejere. SmartWebs Design Store er en fantastisk mulighed for dig, som designer, at ramme en stor skare af webshopejere.

 

Hvad kræver det?

Som en SmartWeb Design Store Partner skal du kunne levere et æstetisk og brugervenligt design. Designet skal opfylde SmartWebs høje krav for at sikre SmartWebs kunder det bedst mulige produkt.
 

Sådan kommer du i gang

  1. Lave Mock up af forside, produktliste og varekortet på desktop.
  2. Lave Mock up af forside, produktliste og varekortet på mobil.
  3. Send en mail til rbg@smartweb.dk med vedhæftet mock ups samt et link til din portfolio.

 
Vi vil efterfølgende kontakte dig angående en uddybende samtale omkring designet.
 
Når designaftalen er på plads, skal du kode designet. Dette skal ske på baggrund af SmartWebs krav om kvalitet. Vi skal nok sætte dig ind i SmartWebs kvalitetskrav. Vi ønsker derudover at Design Store Partneren får en god forretning ud af det. Både på salg af designs, men også på opsalg og mersalg.

 

Rollefordeling

Din rolle som Design Store Partner er at designe, udvikle og implementere nye designs. Derudover skal du i drift fasen vedligeholde dine designs, herunder bug-fixing og rettelser.
 
SmartWeb støtter Design Store Partneren ift. information, test og case-data. Derudover står vi for at kvalitetssikre rettelser, pushe opdateringer til storen, samt support og salg af designs.

 

Økonomi

Samarbejdet er baseret på et 50-50 ligeligt fordelt samarbejde, hvor begge parter arbejder mod det fælles mål, at sælge designs til SmartWebs kunder.
 
Omsætningen fra et salg fordeles 50-50 imellem Design Store Partneren og SmartWeb.
 
Ved tilpasninger på designet, som f.eks. tilpasning af funktionalitet eller opbygning af design elementer lavet af Design Store Partneren, vil Design Store Partneren modtage 100% af fortjenesten.
 
Bemærk at alle, inklusiv SmartWeb, har ret til at lave tilpasninger på det enkelte design, så længe det giver et salg af designet.
 
Har du spørgsmål til ovenstående, så tag gerne kontakt til vores DesignStore ansvarlige på rbg@smartweb.dk